ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, genel bir yönetim sistemi standardı olarak bilinir. "Genel", ürününe veya hizmetine bakılmaksızın büyük veya küçük her kuruluş için bu standardın uygulanabildiğini ifade eder. Ayrıca ticari girişimleri, kamu yönetimini ve hükümet departmanlarını da kapsar. Kuruluşun faaliyet alanı ne olursa olsun ISO 9001 standardı, herhangi bir sektör için kalite yönetiminizde uygulamanız gereken çok sayıda önemli özellikle ilgili gereklilikleri sunar. Standart, yedi yönetim prensibine dayanılarak geliştirilmiştir.

Bu uluslararası standardı uygulamak şunları sağlamaya yardımcı olur:

Süreç şeffaflığı.
Net sorumluluk ilkeleri.
İç müşteri memnuniyeti.
Daha iyi iletişim.
Daha iyi karar alma.
Daha iyi kontrol.
Daha iyi kaynak kullanımı.
Tekniklerin, yöntemlerin ve prosedürlerin daha etkin bir şekilde doğrulanması ve dokümantasyonu.
Kâr artışı.
Gelişme potansiyeli artışı.
Karar almak için geçerli bir dayanak.
Gerekli olan hususlara odaklı kontrol.
Ortaklar arasında iletişimi organize etme ve hedefleme.
Kaynak optimizasyonu.
Dokümantasyon iyileştirme.
Daha iyi planlama, daha az süreç sonrası doğrulama.